Himmerlandsstien – Skringstrup

Historiske fakta om Himmerlandsstien omkring Skringstrup
– nemlig stationer Viborg til Hvam ved Ålestrup
.

 

Kort over rute mellem Viborg og Hvam ved Ålestrup.

Himmerlandsstien er nu ført helt ind til Viborg Banegård.
Indvielse af Himmerlandstien lørdag den 26. april 2014.

Stiens forhistorie, stationer og etablering.

I 2006 blev etape 1 af Himmerlandsstien udført som en stenmelsbelagt cykel- og vandresti fra Løgstør til Hovedgaden i Løgstrup, regional cykelrute 35. Stien blev anlagt på den tidligere banestrækning fra Viborg til Løgstør. Fra Løgstrup og ind mod Viborg Banegård blev skinner og sveller fjernet, med undtagelse af de sidst ca. 2 km. Her går banestrækningen sammen med den eksisterende Langå – Struer bane.

Etape 2 blev færdig i 2014 og omfattede etablering af en stenmelsti fra Løgstrup til Jegstrupvej Vest i Viborg, samt en asfaltsti fra Jegstrupvej Vest til Viborg Station. Desuden blev der lavet faciliteter og opsat informationstavler på hele strækningen fra Viborg til Hvam.

Trinbræt og stationer

Læs mere her om gamle trinbræt og stationer langs Himmerlandsstien

Oprindelig var der på strækningen 5 trinbræt og 4 stationer.

Sporene af, hvor der tidligere var trinbræt, er for længst væk.

De steder, hvor der var stationer, er stadig mere eller mindre markeret af de tidligere stationsbygninger.
Men stationsbygningerne bliver med tiden ombygget og moderniseret.

For at markere, hvor der tidligere var trinbræt eller station, er der opsat markante infotavler med et lokalitetsskilt i det oprindelige design.

Informationstavlerne er alle opbygget efter samme koncept:

  • et oversigtskort med oplysninger om, hvor der lokalt f.eks. er indkøbs- og overnatningsmuligheder.

  • et afstandsskema mellem de forskellige lokaliteter, opbygget som en køreplan.

  • en lokalhistorisk beskrivelse.

  • Alle tavler har en QR-kode, så du på stedet kan læse mere om Himmerlandsstien.

Alle lokaliteter har en beliggenhedsadresse, som er oplyst på tavlen, og som du skal bruge, hvis du på stedet får brug for opkald til 112.

 

*********************************************************
 

Uddrag fra dette link med historie fortalt af Arne Rudi Jensen:

http://jyllands-posten.dk/rejser/danmark/ECE4726973/pa-sporet-af-en-skoertejaeger?page=1

På sporet af en skørtejæger

AF ARNE RUDI JENSEN

En togfører og kongelige cykler er ingredienser på turen fra Løgstør til Viborg.

Banens historie:

Viborgbanen: Viborg- Aalestrup og Hobro-Løgstør åbnet 1893.

Personbefordringen på banen, der aldrig bød på overvældende trafik, blev indstillet i 1959.

Frem til 1997-1999 blev banen benyttet til gods af DSB og Privatbanen Sønderjylland.

Stationer:

Løgstør, Vindblæs, Gatten, Hornum, Aars, Østrup, Østerbølle,
Aalestrup, Hvam, Møldrup, Nørdam, Skringstrup, Skals, Nederhede,
Kølsen, Hjarbæk, Løgstrup, Margrethelund, Viborg.

 

Af alle menneskelige drifter er jernbanedriften en af dem, som mest sætter lidenskaberne i bevægelse.
Den eneste, der muligvis i så henseende overgår den, skulle da være kønsdriften.
….
sådan sagde folketingspolitikeren J.K. Lauridsen ved et møde i sin valgkreds i Ringsted i 1888.

….. Det er så sandt, som det er sagt, og det blev der ført levende bevis for af en togfører fra Viborg,
der på Viborg-Løgstør-banen havde meget svært ved at overholde tiderne.
For at indhente det forsømte, kørte han som død og djævel mellem stationerne,
nogle af passagererne blev ligefrem bange for at køre med ham.
Og især postpakmesteren, der sad i toget og skulle stemple og sortere breve
var oprørt over den hidsige kørsel, han havde rigeligt at gøre med at holde sig fast.

Som forklaring på al den kommers kommer kønsdriften ind i billedet.
Togføreren blev på grund af sin evne til at få fat på damerne kaldt ”Det Bløde Kys”.
Han havde flere kærester langs banen, og det gjorde, at han ofte var bagefter.
Og så gik det for fuld damp mellem besøgene.

….. forventningsfuld drager jeg ud på sporet for at se, om der er søde piger på stationerne.
Men til min store skuffelse er der ingen kyssepiger på min etape, selvom jeg kommer først i mål i mit eget lille cykelløb.

Så jeg kigger mig om efter andre seværdigheder, og dem er der nok af på den 69 km lange, flade strækning,
der er belagt med stenmel, der er overraskende behageligt at køre på.

…. ARNE RUDI JENSEN