Medlemskab

Medlemskab
Skringstrup Forsamllingshus

Sådan bliver du medlem af Skringstrup Forsamlingshus

Medlemskab

 

Kontakt Gitte Dyrbye tlf. 3110 9513

Prisen for et årligt medlemskab:
Husstand:       300,- kr.
Personligt:      150,- kr.

Kontingentet er med til at betale en stor del af de faste udgifter, der er ved at have huset.

Som medlem har du selvfølgelig indflydelse og stemmeret på generalforsamlingen hvert år i februar, her dog kun 2 stemmer for husstanden jvf. vedtægter.

Desuden er der særlig medlemspris ved leje af forsamlingshuset.

Via dit medlemstøtte til forsamlingshuset giver du det fortsat liv i byen og dermed har vi et sted at mødes
og lære hinanden at kende i dette landsbyområde.

Idet vi takker for dit bidrag nu og fremover, vil den til enhver tid siddende bestyrelse
bestræbe sig på at efterkomme behov og ønsker.