Medlemskab

Medlemskab? Støtter du op om vores forsamlingshus?

Medlemskab

Prisen for et årligt medlemskab:
Husstand: kr. 300,- / Personligt kr. 150,-

Kontingentet er med til at betale en stor del af de faste udgifter, der er ved at have huset.
Til gengæld er du sikret særlig medlemspris på leje af forsamlingshuset.
Via dit medlemskab støtter du dit lokale samfund og dét, at have et sted at kunne mødes og være fælles om arrangementer og dermed være med til at sætte liv i byen.

Bestyrelsen yder sit bedste for at tilbyde arrangementer, koncerter og andre forskellige kulturelle emner.

Har du ikke en E-mail, så kontakt kasserer Gitte Dyrbye Pedersen på tlf. 31 10 95 13

Tak for dit kommende medlemskab.