Om Landsbyparken

I 2007 fik vi af kommunen stillet et areal til rådighed for forsamlingshuset.
I 2009 blev det færdige resultat fejret og en sten sat op.
Ca. 2500 træer og buske med hver deres specielle egenskaber er nu vokset højt op og danner rammerne om Landsbyparken, som vi er stolte af.

Parken bliver flittigt brugt af lokalsamfundet, men så sandelig også af turister/forbikørende på Himmerlandsstien, den gamle nedlagte jernbane fra Viborg til Løgstør, der grænser lige op til parken med fri adgang.

Der er gennem sommeren mange overnatninger i de 3 shelters, som vi har.

Der forefindes muldtoilet i tilknytning til parken.
Af parkens andre faciliteter kan nævnes en stor bålhytte, en legeskov, et stort ildsted, som bruges til skt. Hans bål, Petanque bane, Totempæl, kravle- og balance legeredskaber, sandkasse, grill, vand og mange andre ting.
Se galleriet, hvor billederne taler for sig selv.

Parken bruges blandt andet til parkfest, Skt. Hans aften, fodbold og linedancetræf med store telte.
Der er 2 fodboldmål og i de sidste år har der været afholdt ”landskamp Ukraine-Danmark”, hvilket er et stort tilløbsstykke. Denne tradition fortsætter naturligvis.

Parken ligger som et naturligt sted at holde rast på turen. Ved Himmerlandsstiens endelige indvielse lørdag 26. april 2014, blev parken flittigt besøgt med anerkendende ord og ros til følge.
Nogle kendte ikke til Landsbyparkens eksistens, men vil fremover benytte den, både som bruger af Himmerlandsstien, men også som brugere af forsamlingshuset.