Om Landsbyparken

I 2007 fik vi af kommunen stillet et areal til rådighed for forsamlingshuset.
I 2009 blev det færdige resultat fejret og en sten sat op.
Ca. 2500 træer og buske med hver deres specielle egenskaber er nu vokset højt op og danner rammerne om Landsbyparken, som vi er stolte af.

Parken bliver flittigt brugt af lokalsamfundet, men så sandelig også af turister/forbikørende på Himmerlandsstien, den gamle nedlagte jernbane fra Viborg til Løgstør, der grænser lige op til parken med fri adgang.

Der er gennem sommeren mange overnatninger i de 3 shelters, som vi har.

Der forefindes muldtoilet i tilknytning til parken, og ved siden af det gamle shelter er der vandhane med drikkevand.

Af parkens andre faciliteter kan nævnes:

En stor bålhytte, hvor der kan laves mad på bål.
Der er Petanque-bane.
Legeskoven er her i sommeren 2019 ved at blive omlagt til et mere åbent område med en masse spændende legeaktivitet, herunder en svævebane.
Der er 2 fodboldsmål og der har været afholdt “Landskamp Ukraine-Danmark”, hvilket var et stort tilløbsstykke.

Se galleriet, hvor billederne taler for sig selv.

Parken ligger som et naturligt sted at holde rast på turen. Ved Himmerlandsstiens endelige indvielse lørdag 26. april 2014, blev parken flittigt besøgt med anerkendende ord og ros til følge.
Nogle kendte ikke til Landsbyparkens eksistens, men vil fremover benytte den, både som brugere af Himmerlandsstien, men også som brugere af forsamlingshuset.