Om Landsbyparken

I 2007 fik vi af kommunen stillet et areal til rådighed for landsbyen og omegnens beboere samt brugere af forsamlingshuset.
I 2009 blev det færdige resultat fejret og en sten for dette sat op. Kan ses ved flagstangens fod.
Ca. 2500 træer og buske med hver deres specielle egenskaber er nu vokset højt op og danner rammerne om Landsbyparken, som vi er stolte af.

I 2009 blev legeskoven omlagt og nogle buske og træer måtte give plads for “Det Vilde Westen”.
Et aktivitetsområde med flere legeredskaber, herunder en svævebane samt wild-west udsmykning, som det første færdige projekt i Fjordklyngens områdefornyelse.

Parken bliver flittigt brugt af lokalsamfundet, men så sandelig også af turister/forbikørende på Himmerlandsstien, som er den gamle nedlagte jernbane fra Viborg til Løgstør, der grænser lige op til parken med fri adgang for alle

Der er fin mulighed for overnatninger i de 3 shelters.

Der forefindes muldtoilet i tilknytning til parken, og ved siden af det gamle shelter er der vandhane med drikkevand. Ved de 2 andre shelters er der bålplads.

Af parkens andre faciliteter kan nævnes:

En stor bålhytte, hvor der kan laves mad på bål.
Der er Petanque-bane.

Der er 2 fodboldsmål og der har været afholdt “Landskamp Ukraine-Danmark”, hvilket var et stort tilløbsstykke.

Se galleriet, hvor billederne taler for sig selv.

Parken ligger som et naturligt sted at holde rast på turen. Ved Himmerlandsstiens endelige indvielse lørdag 26. april 2014, blev parken flittigt besøgt med anerkendende ord og ros til følge.
Nogle kendte ikke til Landsbyparkens eksistens, men vil fremover benytte den, både som brugere af Himmerlandsstien, men også som brugere af forsamlingshuset.