Parkfaciliteter

 

3 Shelters. Der overnattes hyppigt i de 3 shelters.  2 shelters med nedrulBrænde ved gl. shelter
Toiletbygning. Der forefindes muldtoilet til fri afbenyttelse.  Muldtoilet
Bålhytte. En stor bålhytte, hvor der kan laves mad
på bål.
 Stor bålhytteBålhytten
Legeskov Legeskov,der her i sommeren 2019 omlæg-
ges til et mere åbent område med en masse
spændende legeaktiviteter, herunder en
svævebane.
 Sti bænkSti Y-kryds
Stort bålsted. Et stort bålsted til Skt. Hans bål m.m.  Store bålsted
Petanque bane. Petanquebane med pointstyring.  Petanquebanen+pointstavle
2 fodboldmål. Nye fodboldmål.  SONY DSC2 Fodboldmål
Affaldsstativer. Ved shelters og bålhytte.  Affaldsstativ ved bålhytte2 shelters med nedrul
Borde – bænke. Er placeret flere steder i parken.  Bord-/bænkesætSkyggefuldt bord-bænkesæt
Vand. Der er vandhane med drikkevand
ved den gamle shelter
 Vandpost
Andre ting.