Vedligehold

Vedligehold

….. af parken hjælper vi hinanden med ved forårets komme og stopper ved sommerens slutning.

vedligeholdelse
vedligeholdelse i parken

Der er i kalenderen anført aktivitetstider.
Der bliver udsendt besked herom via vores E-mail service. Se under Kontakt.

Bidrag med vedligehold et par timer og vær med til at holde parken i orden. Det gør parken mere attraktiv både i hverdagen, men også ved udlejning og arrangementer som de optimale rammer.

Få samtidig en hyggelig stund med naboer og venner.
Vi mødes tirsdag i lige uger kl. 18.30 – 21.00

 

P.S. Der er altid kaffe/the.</>